touch4tips

Geintegreerde review met fooi mogelijkheid. Direct inzicht in je service.

Miljoenen werknemers zijn afhankelijk van fooien en fooien om hun basisloon aan te vullen – inclusief kappers, hotelpersoneel, barista’s en taxichauffeurs.

Hoewel mensen van oudsher graag fooien geven in contanten, heeft de verschuiving naar digitale betalingen, samen met het feit dat restaurants afhankelijk zijn van afhaal- en bezorgdiensten, ertoe geleid dat veel klanten niet weten hoe ze een fooi moeten geven en zelfs niet of een fooi rechtstreeks naar de medewerker gaat die hen heeft bediend.

Hoewel de verschuiving naar digitale betalingen een positieve ontwikkeling is voor bedrijven en financiële instellingen doordat de kosten voor het verwerken van contant geld worden verlaagd, is de mening van de consument meer verdeeld.

Contactloos betalen is handiger en minimaliseert fysiek contact. Toch leiden kleine bedrijven die aanbieden om fooien te geven via een kaart er vaak toe dat deze fooien worden samengevoegd en niet terechtkomen bij de persoon voor wie ze bedoeld waren.

Aangezien retentie een van de grootste uitdagingen in de horeca is, is het essentieel dat medewerkers worden beloond voor hun diensten. Impopulair fooibeleid kan een demotiverend effect hebben op het personeel en ook reputatieschade veroorzaken voor horecabedrijven.